Regisztráció

   

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK(továbbiakban: ÁSZF) és Adatvédelmi szabályzat


Jelen üzletszabályzat a www.medigen.hu weboldal, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás (továbbiakban: Medigen) használatának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat) tartalmazza. Jelen szabályzatban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások és egyéb feltételek, amelyek a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” működésével, az általuk kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosak és amely irányadó a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” szolgáltatásait igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában:

I.1. „Felhasználó”: azon személy, aki a www.medigen.hu, és/vagy a „Medigen” felhasználói felületén regisztrál, mint felhasználó/igénybevevő, a weboldal és/vagy a mobilalkalmazás szolgáltatásait igénybe veszi.
Másrészről a felhasználó beteg, aki Belépési nyilatkozat aláírásával, önként és aktívan vesz részt a beteg-együttműködést segítő terápián keresztül a saját gondozásában gyógyulása érdekében.

I.2. „Orvos”: a Magyar Orvosi Kamara tagja, aki a terápiás cél elérése érdekében, egy új informatikai eszköz igénybevételével a Felhasználóval fokozottan együttműködve segíti a Felhasználó aktivitását, gondozását a Felhasználó gyógyulása érdekében.

I.3. „Szolgáltató” – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény alapján a www.medigen.hu oldal üzemeltetője, illetve a „Medigen” alkalmazás fejlesztője – a továbbiakban: Szolgáltató -, a Medigen.hu ZRT. a II. pontban részletezettek szerint.

I.4. www.medigen.hu és „Medigen” mobilalkalmazás: Szolgáltató által fejlesztett web oldal és mobilalkalmazás, amely alkalmas arra, hogy a regisztrált Felhasználó saját, önkéntes elhatározása és egyedi jóváhagyása alapján azon különféle adatokat rögzítsen, emlékeztetőket állítson be, valamint gyógyszerek használatára vonatkozó információkat és tájékoztatókat, leírásokat olvasson.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás igénybevétele írásbeli szerződésnek minősül.

I.5. „Magyar Hypertonia Társaság” (székhely: 1115. Budapest, Tétényi út 12-16., képviseli: prof. dr. Kiss István elnök): „A célvérnyomás elérés arányának növelése a magyarországi hypertóniás populációban, a beteg-együttműködés segítségével” megnevezésű, beavatkozással nem járó vizsgálatra szakmai etikai engedéllyel (ETT TUKEB 45063-1/2015/EKU számon) rendelkező, szakorvosokat tömörítő orvosi társaság.

I.6. „Profil”: a Felhasználó saját döntése alapján létrehozott elektronikus tartomány, amely tartalmazza a Felhasználó felhasználó nevét (belépési nevét a rendszerbe), jelszavát, e-mail címét, telefonszámát, születésének évét (hónapjának és napjának kivételével). A felhasználói Profil létrehozásához a fentiekben írt adatok szükségesek. Ezen túlmenően Felhasználó saját akarat elhatározása és az OK gomb megnyomásával írásbeli hozzájárulása alapján a www.medigen.hu webes felületen és „Medigen” mobilalkalmazásban egyéb, személyére vonatkozó adatokat is rögzíthet és tárolhat (vérnyomás, stb.). A Profil felhasználói névvel összefüggő tartománya harmadik személy részére (kivéve az I.2. szerinti orvos, a Felhasználó írásbeli hozzájárulásával) nem hozzáférhető és nem megismerhető.

I.7. „Hypertónia Program” vagy „Program”: Az Egészségügyi Tudományos Tanács által 45063-1/2015/EKU szakmai etikai számon engedélyezett és a Magyar Hypertónia Társaság által végzett, „A célvérnyomás elérés arányának növelése a magyarországi hypertóniás populációban, a beteg-együttműködés segítségével” megnevezésű, beavatkozással nem járó vizsgálati projekt és/vagy más elnevezésű, szakmai etikai számon engedélyezett vizsgálati projekt.

I.8. „Gyógyszerleírás, betegtájékoztató”: a www.medigen.hu webes felületen, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás tartalmaz gyógyszerleírást, betegtájékoztatót. A gyógyszerleírás összefoglalt, rövid változata a Szolgáltató saját meghatározása a Felhasználó rövid, áttekinthető tájékoztatása érdekében. Míg a részletes gyógyszerleírás, használati útmutató más, webes felületeken is elérhető, nyilvános és részletes tájékoztató, amelyre Szolgáltatónak ráhatása nincs, a Szolgáltatótól független leírás. Ezen termék leírások elérhetőek a webes felületről kereséssel, illetve a mobilalkalmazás használatával is, melynek során elegendő a Felhasználó részére kiállított orvosi vény ún. okos telefonnal történő beolvasása is.

II. SZOLGÁLTATÓ

II.1. Szolgáltató adatai:

Név: Medigen.hu Egészségügyi Szervező és Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Adószám: 25180556-2-43
Cégjegyzék: 01 10 048399
Képviseli: Ugrai Péter vezérigazgató

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Személyesen: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 9.00 – 17.00
Postai cím: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Telefon: + 36 1 386 28 89
E-mail: medigen@medigen.hu

II.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat szerint az alábbiakat vállalja, illetve jelenti ki tevékenységével kapcsolatban:

II.2.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az egyes gyógyszer-gyártókkal, nagykereskedőkkel és gyógyszertári rendszergazdákkal kapcsolatot tarthat, az általuk forgalmazott termékek használati utasításait megjelenítheti a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazásban.

II.2.2. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan webes felületet biztosít, amelyen a Felhasználó önkéntes elhatározása és egyedi jóváhagyásával rögzítheti az általa szedett gyógyszerek fajtáit, azokhoz a beszedésükre vonatkoztatott időpontra emlékeztető jelzéseket párosíthat, melyek alkalmazásával a www.medigen.hu oldal, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás a megadott időpontokban emlékezteti a Felhasználót a gyógyszer bevételére.

II.2.3. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan webes felületet biztosít, amelyen a Felhasználó saját döntése alapján rögzítheti az elkövetkező orvosi vizsgálatainak időpontjait, azokhoz a megjelenésére vonatkoztatott (előzetes) időpontra jelzéseket párosíthat, melyek alkalmazásával a www.medigen.hu oldal, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás a megadott időpontokban emlékezteti a Felhasználót az orvosi vizsgálaton történő részvételre.

II.2.4. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan webes, valamint mobil felületet biztosít, amelyen a Felhasználó saját döntése alapján rögzítheti a vérnyomásának értékeit, melyet a későbbiek során összehasonlítás, dokumentálás, archiválás céljából bármikor megtekinthet.

II.2.5. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a II.2.4. pontban körülírt rendszerét fejleszti, hogy a későbbiekben több fajta adat rögzítésére is lehetőség nyíljon a Felhasználó részére, a Felhasználó saját, egyedi döntése alapján.

II.2.6. Szolgáltató feltételezi Felhasználó részéről az Internet és a mobilalkalmazás lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és hibákra. Szolgáltató a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb váratlan technikai hibákért felelősséget nem vállal. Törekszik annak mielőbbi kijavítására és helyreállítására.

II.2.7. A Felhasználó részére bármely, a regisztrációval, bejelentkezéssel, a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” használata során elérhető alkalmazásokkal kapcsolatos problémák megoldásával, panaszokkal kapcsolatban Szolgáltató ügyfélszolgálata nyújt segítséget, tájékoztatást a fenti elérhetőségeken.

II.2.8. Szolgáltató kijelenti, hogy a Magyar Hypertónia Társasággal olyan szerződést kötött, amelyben a Magyar Hypertónia Társaság vállalta, hogy a projekthez szükséges kellő számú és képzettségű Orvossal a szükséges és megfelelő tartalommal bíró szerződéseket megkötötte. E szerződések keretében Szolgáltató, Orvos és Magyar Hypertónia Társaság egybehangzó akaratnyilatkozatukkal szabályozták a résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, melyek közül alábbiak kiemelendők:

II.2.8.1. Magyar Hypertónia Társaság feladata minden egyes (újabb) Orvossal történő szerződéskötés, melyek vonatkozásában Szolgáltató tájékoztatásra jogosult.

II.2.8.2. Orvos Feladata az önkéntesen jelentkező Felhasználó részére olyan további kód generálása és átadása, amely segítségével Felhasználó a Programban úgy vehet részt, hogy a Programban Felhasználóhoz köthető (bármilyen) adat nem jelenik meg, azaz személyéhez semmilyen módon a továbbiakban azonosításra alkalmas adat nem kapcsolható.

II.2.8.3. Szolgáltató vállalja, hogy a www.medigen.hu és „Medigen” mobil felületeken az általa kifejlesztett szoftvert úgy fejleszti tovább, hogy az a jogszabályok rendelkezéseinek, illetve a Program mindenkori igényeinek megfeleljen.

III. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Jogok és kötelezettségek

III.1. Felhasználó saját, önkéntes elhatározása alapján a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson regisztrál, amelynek során köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Felhasználó regisztrálásának jóváhagyásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt szabályokat megismerte, megértette és elfogadta.

Felhasználó ezen túlmenően a regisztráció jóváhagyásával elfogadja, hogy a regisztráció jóváhagyása, valamint az alkalmazáson belül bármely esetben az OK gomb megnyomása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§. (1) bekezdés a). pontja szerinti írásbeli hozzájárulásának minősül, amellyel jóváhagyását adja a Felhasználó ahhoz, hogy az általa vagy az Orvos által rögzített adatokat a Szolgáltató tárolja, kezelje.

III.2. Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráláskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok módosítása esetén kötelezi magát arra, hogy a változás hatályba lépését követően haladéktalanul, legkésőbb azonban a változás hatályba lépését követő 15 napon belül a változásokról Szolgáltatót tájékoztatja, ennek elmulasztásából eredő kárt Felhasználó köteles viselni.

III.3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden általa megadott bármilyen tartalmú adat rendszerbe történő bevitele önkéntes a részéről, az adat Felhasználó által történő rögzítése a Felhasználó saját, önkéntes elhatározása, amelyre tekintettel írásbeli hozzájárulásának azonos.

III.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy profilját bármikor, saját, önkéntes elhatározása alapján törölheti. A törlés végleges adatvesztéssel jár együtt, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

III.5. Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben önként, Belépési nyilatkozat vagy ilyen tartalmú, Programhoz történő csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírásával csatlakozott az I.7. pont alatt körülírt Programhoz, úgy abban az esetben tudomással bír arról és elfogadja, hogy a Programban történő részvétele során a gyógyulása érdekében, a beteg-együttműkődés elősegítése céljából üzeneteket kap a kezelőorvosától.

III.5.1. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a kezelőorvos üzenete, valamint az alkalmazásban szereplő információk nem helyettesítik a kezelőorvossal és/vagy gyógyszerésszel történő konzultációt. Felhasználó vállalja, hogy üzenet esetén egyeztet kezelőorvosával, illetve gyógyszerekkel, gyógyszerszedéssel összefüggésben egyeztet gyógyszerészével. Felhasználó vállalja továbbá, hogy elolvassa el a gyógyszeres dobozban található betegtájékoztatót, valamint kezelőorvosa utasításai alapján jár el a gyógyszer szedése során.

III.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás, továbbá a Hypertónia Programban történő részvétel a személyes (szak)orvosi konzultációt nem helyettesíti.

III.7. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás üzemeltetőjét, azaz Szolgáltatót, semmilyen felelősség nem terheli az Orvos által foganatosított Profilbeli bejegyzésekért, véleményért, javallatokért. Felhasználó feladata, hogy (szak)orvosát minden esetben személyesen felkeresse, az esetlegesen szükséges gyógymód személyre szabott meghatározása céljából.

III.8. Felhasználó részére Szolgáltató automatikus e-mail üzenetet küld minden Profilbeli bejegyzés módosítása esetén.

IV. FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉG WWW.MEDIGEN.HU OLDALON, VALAMINT A „Medigen” MOBILALKALMAZÁSON:

IV.1. Regisztráció, regisztráció korlátozása, felfüggesztése, törlése

IV.1.1. A Szolgáltató a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” mobilalkalmazási oldalakon ingyenes és önkéntes regisztrációs lehetőséget biztosít a Felhasználók részére annak érdekében, hogy az internetes felületen a folyamatosan bővülő lehetőségeket igénybe tudják venni. A regisztráció jóváhagyásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott adatok a Szolgáltató rendszerében rögzítésre, tárolásra kerüljenek. A regisztráció sikeres végrehajtásáról Szolgáltató Felhasználót e-mail üzenetben értesíti arról, hogy regisztrációja létrejött, amelynek véglegesítése Felhasználó aktiválásához kötött.

IV.1.2. A regisztráció során a Felhasználó felelős azért, hogy a valóságnak mindenben megfelelő, teljes körű információt adjon a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” oldalakon.

IV.1.3. A regisztrálással a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat tartalmát teljes körűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.
A módosításokkal összefüggésben Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a módosítással szemben annak hatályba lépését követő 5 (öt) napon belül kifogást emelhet, amelynek elmaradása azzal jár, hogy Felhasználó a módosított rendelkezéseket is kötelezőnek fogadja el.
Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elfogadja, hogy a regisztráció jóváhagyása, valamint az alkalmazáson belül bármely esetben az OK gomb megnyomása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§. (1) bekezdés a). pontja szerinti írásbeli hozzájárulásának minősül.
IV1.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált Felhasználó mindenkori, regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 napon belül értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

IV.1.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje, amelyről e-mail-en értesítést küld az érintett Felhasználónak a regisztráláskor megadott vagy a későbbiekben módosított e-mail címen. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, illetve a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik, illetve a Felhasználó rosszhiszemű magatartást folytat, továbbá magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést.

IV.1.6. A Felhasználó Szolgáltató általi törlése esetén a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

IV.1.7. Felhasználó a regisztrációt követően bármikor, indokolás nélkül, törölheti magát www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson vagy írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését. Ez utóbbi esetben a törlésre a Felhasználó által a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson regisztráláskor rögzített vagy későbbiekben módosított e-mail címről érkező írásbeli kérelem Szolgáltató részére a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson történő megküldését követő 8 napon belül kerül sor.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a profil törlésével egyidejűleg a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáson rögzített adatok, emlékeztetők, információk véglegesen elvesznek.

IV.1.8. A regisztrációval a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére reklámcélú elektronikus leveleket továbbítson a regisztrációkor vagy a későbbiekben módosított értesítési címekre, telefonokra (e-mail, SMS). A Szolgáltató vállalja, hogy a reklámcélú elektronikus hirdetésben tájékoztatja a Felhasználót arról az elérhetőségről, amelynek segítségével leiratkozhat és biztosítja, hogy leiratkozási igényét postán és e-mailen is bejelentheti.

IV.2. Bejelentkezés

IV.2.1. A sikeres regisztrálást követően Felhasználó a regisztrációkor megadott felhasználó névvel és jelszóval tud belépni a www.medigen.hu oldalra vagy a „Medigen” mobilalkalmazásba. A Felhasználó jogosult a belépést követően a jelszavát a www.medigen.hu, valamint a „Medigen” mobilalkalmazási felületen bármikor megváltoztatni. A jelszóváltoztatással, illetőleg a jelszó pótlásával kapcsolatosan a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata szükség esetén segítséget nyújt.

IV.2.2. Tekintettel arra, hogy a felhasználónév és a jelszó a Felhasználót (a webes vagy a mobil felületre történő belépés szempontjából) azonosítja és ez alapján tett bármilyen www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazásban tett bejegyzés ahhoz kapcsolódik, ezért a Felhasználónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy a felhasználónév és a jelszó illetéktelenek tudomására ne jusson. A felhasználónév és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Felhasználó felelős, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

IV.3. A Hypertónia Program (Program)

IV.3.1. A Felhasználó saját, önkéntes döntése alapján kezelőorvosánál tett Belépési nyilatkozatával vagy azonos hatály alá eső, a Programhoz történő önkéntes csatlakozást tartalmazó nyilatkozatával csatlakozhat a Hypertónai Programhoz (vagy későbbiekben más, szakmai-etikai engedéllyel rendelkező Programhoz), melynek keretében az Egészségügyi Tudományos Tanács által 45063-1/2015/EKU szakmai etikai számon engedélyezett és a Magyar Hypertónia Társaság által végzett, „A célvérnyomás elérés arányának növelése a magyarországi hypertóniás populációban, a beteg-együttműködés segítségével” megnevezésű, beavatkozással nem járó vizsgálati projektben részt vehet. A projektben történő részvétel a Felhasználó számára önkéntes és ingyenes, belépési nyilatkozatának aláírásával írásbeli hozzájárulásának minősül.

IV.3.2. A IV.3.1. pontban körülírt Hypertónia Program a www.medigen.hu oldal, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás szerves része, azonban mindkét szolgáltatás elérhető a Felhasználó részére a Hypertónia Programba történő belépés nélkül is. A Hypertónia Programba történő belépés során nem szükséges a Felhasználónak ismételten rögzíteni a bejelentkezési adatait, azt a rendszer automatikusan, a Felhasználó Hypertónia Programhoz történő önkéntes csatlakozási kérelmének elfogadásával a Hypertónia Programba átemel, amelyet Felhasználó jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat elfogadásával elfogad és tudomásul vesz.

IV.3.3. A Felhasználó Hypertónia Programhoz történő önkéntes csatlakozási kérelmével kifejezetten hozzájárul ahhoz és kéri, hogy a Programban szintén résztvevő Orvos részéről információkat, instrukciókat üzenet formában kapjon, mely gyógyulását, a beteg-együttműködés fokozását elősegítik. Felhasználó kifejezetten hozzájárul a Programban történő részvételével, hogy Orvos a részére, a Profilban adatokat / bejegyzéseket rögzítsen, amelyek szintén a Felhasználó érdekeit, a beteg-együttműködést támogatják.

V. ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

V.1. A Felhasználó önkéntesen hozzájárul az általa saját akarat elhatározásból megadott, rögzített adatok tárolásához és kezeléséhez, regisztrációjának jóváhagyása, valamint az adatrögzítést követő OK gomb megnyomása a Felhasználó adatkezelésre, tárolásra vonatkozó írásbeli hozzájárulásának, jóváhagyásának felel meg.

V.2. Szolgáltató kijelenti, hogy a tudomására jutott adatok kezelését, tárolását a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásai szerint végzi, amelyhez a Felhasználó a regisztrációval, valamint minden rögzítésnél történő OK gomb megnyomásával írásbeli hozzájárulását adja.

V.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban szabályozott regisztrációhoz, bejelentkezéshez, adat rögzítéshez, tároláshoz stb. tartozó adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján kezelendő, tárolandó, amely a regisztrációval és a folyamatos rögzítés egyedileg történő mentésével megadottnak tekintendő.

V.4. A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a www.medigen.hu oldal, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás mindenkori látogatása során rögzítse a Felhasználó tevékenységét technikai, a felhasználói szokások statisztikai elemzése, esetleges jogvitán felhasználás vagy egyéb célokból.

V.5. A Felhasználó, Szolgáltató, Orvos, illetve a Magyar Hypertónia Társaság vállalják, hogy az egymásnak megadott, a szolgáltatások teljesítése során vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely üzleti, gazdasági vagy egyéb titkot, valamint a másik félre vagy ügyfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik félnek érdeke fűződik, bizalmasan kezelik a közöttük fennálló jogviszony hatálya alatt és bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig, kivéve, amennyiben annak kiadására kötelező érvényű szabály kötelezi valamely felet vagy az adott információ egyébként nyilvánosságra került.


VI. ÁSZF ÉS Adatvédelmi szabályzat MÓDOSÍTÁSA

VI.1. A jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazásban és a Szolgáltató a Felhasználó számára azt írásbeli megkeresése alapján más úton is hozzáférhetővé teszi.

VI.2. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosításról és annak hatályba lépéséről a Szolgáltató a www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazás keretében tájékoztatja az oldal látogatóit, az oldalon regisztráltakat, a Felhasználókat. Az egyoldalú módosítással szemben Felhasználó a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelően kifogást emelhet.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.medigen.hu oldalra, valamint a „Medigen” mobilalkalmazáshoz történő csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Felhasználó részére. A Felhasználót terheli a számítógépe /mobiltelefonja / bármilyen egyéb (mobil)eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

VII.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban meghatározott kötelezettségeit teljesítse.

VII.3. A jelen szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban, az esetlegesen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadóak.

VII.4. A www.medigen.hu oldalon, valamint a „Medigen” mobilalkalmazásban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő jogvitákban a Felek elsősorban békés úton próbálják meg rendezni a vitájukat, ennek eredménytelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság bír kizárólagos illetékességgel.

VII.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetésében lévő www.medigen.hu oldal és „Medigen” mobilalkalmazás során igénybe vehető lehetőségek, illetve a Program megfelel az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendeletben, továbbá az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A fentiekben írtak vonatkozásában rendelkezésre álló, Egészségügyi Tudományos Tanács által engedélyezett és a Magyar Hypertónia Társaság által végzett, „A célvérnyomás elérés arányának növelése a magyarországi hypertóniás populációban, a beteg-együttműködés segítségével” megnevezésű, beavatkozással nem járó vizsgálati projekt („Program”) szakmai etikai engedélye jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

Az engedély száma: 45063-1/2015/EKU (Egészségügyi Tudományos Tanács, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság).


Budapest, 2015. október 27.


Hatályba lépés: 2015. október 27.